S. 2-673 Dossierfiche K. 50-1155

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (1 juli - 31 december 2001)
   Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

uitbreiding van de Europese Unie
Eurojust
Verdrag van Nice
consolidatie van de Europese Unie
internationale rol van de EU
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Unie voor het Middellandse Zeegebied
Europese Unie
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
relatie tussen de regio's en de Unie
communautaire methode

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-673/1 2-673/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 8/3/2001
2-673/2 2-673/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 15/6/2001
2-673/3 2-673/3 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 27/6/2001
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2001   Indiening Stuk 2-673/1 2-673/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
24/1/2001   Verzending naar een andere commissie
24/1/2001   Inschrijving op agenda
24/1/2001   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
25/4/2001   Inschrijving op agenda
25/4/2001   Gedachtewisseling
met een delegatie van het Finse Parlement
Stuk 2-673/3 2-673/3 (PDF)
2/5/2001   Inschrijving op agenda Stuk 2-673/2 2-673/2 (PDF)
2/5/2001   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, en de heer Louis Michel, minister van buitenlandse zaken
2/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Gedachtewisseling
met een delegatie van de Duitse Bundestag
Stuk 2-673/3 2-673/3 (PDF)
6/6/2001   Inschrijving op agenda
6/6/2001   Gedachtewisseling
met een delegatie van het Deense Parlement
Stuk 2-673/3 2-673/3 (PDF)
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Gedachtewisseling
met een delegatie van het Noorse Parlement
Stuk 2-673/3 2-673/3 (PDF)
15/6/2001   Inschrijving op agenda
15/6/2001   Gedachtewisseling
met een delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer
Stuk 2-673/3 2-673/3 (PDF)
15/6/2001   Einde behandeling
15/6/2001   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
24/1/2001   Indiening Stuk 2-673/1 2-673/1 (PDF)
15/6/2001   Einde behandeling
27/6/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 24/1/2001, 25/4/2001, 2/5/2001, 23/5/2001, 6/6/2001, 12/6/2001, 15/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving