S. 2-647 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen
Philippe Mahoux   

mijnenbestrijding
wapenbeperking
antipersoneel(s)mijn
conventioneel wapen
wapenopslag

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-647/1 2-647/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/2/2001
2-647/2 2-647/2 (PDF) Amendementen 22/2/2001
2-647/3 2-647/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/2/2001
2-647/4 2-647/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 22/2/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/2/2001   Indiening Stuk 2-647/1 2-647/1 (PDF)
15/2/2001   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/2/2001   Verzending naar commissie
22/2/2001   Inschrijving op agenda
22/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
22/2/2001   Bespreking
22/2/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
22/2/2001   Aanneming na amendering door commissie
22/2/2001   Vertrouwen rapporteur
6/3/2001   Inschrijving op agenda
8/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-100 Hand. 2-100 (PDF)
8/3/2001   Terugzending naar commissie
21/3/2001   Inschrijving op agenda
21/3/2001   Hoorzitting met de heer Stan Brabant, Handicap International, sectie BelgiŽ
over de problematiek van de antihanteerbaarheidsmechanismen
21/3/2001   Hoorzitting met de heer Andrť Flahaut, minister van Landsverdediging
over de problematiek van de antihanteerbaarheidsmechanismen
21/3/2001   Hoorzitting de heer Champenois, kabinetschef van de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
over de problematiek van de antihanteerbaarheidsmechanismen
21/3/2001   Gedachtewisseling
21/3/2001   Regeling der werkzaamheden
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 8/3/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 22/2/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling 21/3/2001

Kruispuntbank van de wetgeving