S. 2-609 Dossierfiche K. 50-1068

De Europese Raad van Nice (7, 8 en 9 december 2000)
   Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

uitbreiding van de Europese Unie
Lid van de Europese Commissie
intergouvernementele conferentie (EU)
consolidatie van de Europese Unie
belastingharmonisatie
Europees Parlement
topconferentie
Europese Commissie
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
gemeenschappelijk handelsbeleid
nauwere samenwerking
Europese Raad
Europese Unie
Comitť van de Regio's
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-609/1 2-609/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 24/1/2001
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/2000   Indiening Stuk 2-609/1 2-609/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
6/12/2000   Verzending naar een andere commissie
6/12/2000   Inschrijving op agenda
6/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
6/12/2000   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
13/12/2000   Inschrijving op agenda
13/12/2000   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, en de heer Louis Michel, minister van Buitenlandse Zaken
13/12/2000   Einde behandeling
13/12/2000   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
6/12/2000   Indiening Stuk 2-609/1 2-609/1 (PDF)
13/12/2000   Einde behandeling
24/1/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/12/2000, 13/12/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving