S. 2-604 Dossierfiche K. 50-371

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons
André Bourgeois   

burgerlijke rechtspraak
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
territoriale bevoegdheid
taalgebruik
administratieve indeling

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 50-371/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
K. 50-371/2 Amendementen 16/2/2000
K. 50-371/3 Verslag namens de commissie 6/3/2000
K. 50-371/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/3/2000
K. 50-371/5 Belangenconflict (advies) - Verslag 18/4/2000
K. 50-371/6 Verslag 18/4/2000
K. 50-371/7 Amendementen 30/11/2000
K. 50-371/8 Amendementen 12/12/2000
K. 50-371/10 Tekst aangenomen door de commissie 14/12/2000
K. 50-371/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/12/2000
2-604/1 2-604/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/12/2000
2-604/2 2-604/2 (PDF) Amendementen 20/12/2000
2-604/3 2-604/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2000
2-604/4 2-604/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/12/2000
K. 50-371/9 Aanvullend verslag 27/12/2000
2-604/5 2-604/5 (PDF) Verslag 15/3/2001
2-604/6 2-604/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/3/2001
2-604/7 2-604/7 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 29/3/2001
2-604/8 2-604/8 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 29/3/2001
2-604/9 2-604/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 29/3/2001
2-604/10 2-604/10 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag 29/3/2001
2-604/11 2-604/11 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 29/3/2001
K. 50-371/12 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 30/3/2001
K. 50-371/13 Amendementen 17/4/2001
K. 50-371/14 Verslag namens de commissie 23/4/2001
K. 50-371/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/4/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [K2] Behandeling door Kamer
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Kamer) Stuk K. 50-371/1
6/3/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Stuk K. 50-371/3
16/3/2000   Verdaging (belangenconflict-motie Vlaams Parlement)
Handelingen nr. 48, p. 20-21
18/4/2000   Verslag (overleg-belangencnflict) Stuk K. 50-371/6
27/4/2000   Mededeling (belangenconflict)
Handelingen nr. 52, p. 30-31
31/5/2000   Mededeling (belangenconflict)
Handelingen nr. 59, p. 43
30/11/2000   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 85, p. 17
13/12/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Stuk K. 50-371/10
14/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, p. 30-31
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-22/o29)
Integraal verslag nr. 92, p. 48-49
Stuk K. 50-371/11
14/12/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
15/12/2000   Overzending
  Commissie: Justitie
15/12/2000   Verzending naar commissie
19/12/2000   Inschrijving op agenda
21/12/2000   Schorsing van de procedure
Motie van het Vlaams Parlement d.d. 21.12.2000 waarin het verklaart ernstig in zijn belangen te zijn geschonden
  Behandeling in Bureau
21/12/2000   Verzending naar Bureau
22/3/2001   Inschrijving op agenda
27/3/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 2-604/6 2-604/6 (PDF)
29/3/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 2-604/7 2-604/7 (PDF)
29/3/2001   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag Stuk 2-604/10 2-604/10 (PDF)
29/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-105 Hand. 2-105 (PDF)
29/3/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-105 Hand. 2-105 (PDF)
29/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-6/o2) Hand. 2-105 Hand. 2-105 (PDF)
29/3/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [K4] Behandeling door Kamer
29/3/2001   Overzending Stuk K. 50-371/12
23/4/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd, errata) Stuk K. 50-371/14
26/4/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 122, p. 28-37 + p. 39-40
26/4/2001   Vraag om advies van de Raad van State (verworpen na stemming)
Integraal verslag nr. 122, p. 39
26/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-22/o20)
Integraal verslag nr. 122, p. 40-41
Stuk K. 50-371/15
26/4/2001   Aanneming zonder amendering
Errata
26/4/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/4/2001   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2001   Bekendmaking (14087-14091)
12/5/2001   Erratum (15609)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/12/2000
[S3] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/3/2001
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  
[K4] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/4/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/2001 28/4/2001 , blz 14087-14091
Errata
Op 12/5/2001 , blz 15609

Kruispuntbank van de wetgeving