S. 2-597 Dossierfiche K. 50-957

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
Regering G. Verhofstadt I  

gerechtelijke politie
ziekteverlof
personeelsbeheer
politie
personeelsstatuut
militair personeel
politiek verlof
pensioenvoorwaarden
indeling van de werktijd
vakbond
vervroegd pensioen
loopbaanonderbreking
arbeidsongeval
betaalde vakantie
vakbondsrechten
beroepsziekte

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 50-957/1 Wetsontwerp 16/11/2000
K. 50-957/2 Amendementen 29/11/2000
K. 50-957/3 Verslag namens de commissie 4/12/2000
K. 50-957/4 Tekst aangenomen door de commissie 4/12/2000
K. 50-957/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/12/2000
2-597/1 2-597/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/12/2000
2-597/2 2-597/2 (PDF) Amendementen 14/12/2000
2-597/3 2-597/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2000
2-597/4 2-597/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/2000
2-597/5 2-597/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/12/2000
2-597/6 2-597/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/12/2000
2-597/7 2-597/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
16/11/2000   Indiening Stuk K. 50-957/1
4/12/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd, verbeterd en nieuw opschrift) Stuk K. 50-957/3
7/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 86, p. 20-21
7/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o54)
Integraal verslag nr. 86, p. 40
Stuk K. 50-957/5
7/12/2000   Aanneming na amendering door commissie
28/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 2-82/16 2-82/16 (PDF)
28/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 2-82/16 2-82/16 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/12/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Stuk 2-597/1 2-597/1 (PDF)
12/12/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie Binnenlandse Zaken
Bespreking voor evocatie.- Mevrouw Christine Cornet d'Elzius is aangewezen als rapporteur.- Bespreking.
13/12/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 38
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2000   Verzending naar commissie
14/12/2000   Inschrijving op agenda
14/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius
14/12/2000   Bespreking
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o4)
14/12/2000   Aanneming zonder amendering
18/12/2000   Inschrijving op agenda
18/12/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Stuk 2-597/3 2-597/3 (PDF)
18/12/2000   Tekst aangenomen Stuk 2-597/4 2-597/4 (PDF)
14/12/2000   Inschrijving op agenda
19/12/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 2-597/5 2-597/5 (PDF)
20/12/2000   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 2-597/6 2-597/6 (PDF)
21/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-87 Hand. 2-87 (PDF)
21/12/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-87 Hand. 2-87 (PDF)
21/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o11) Hand. 2-87 Hand. 2-87 (PDF)
Stuk 2-597/7 2-597/7 (PDF)
21/12/2000   Aanneming zonder amendering
21/12/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2000   Bekrachtiging en afkondiging
6/1/2001   Bekendmaking (308-318)
6/4/2001   Erratum (11603-11604)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/12/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/12/2000, 18/12/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/12/2000 5 13/12/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 38
Onderzoekstermijn (S1) 14/12/2000 15 28/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2000 6/1/2001 , blz 308-318
Errata
Op 6/4/2001 , blz 11603-11604

Kruispuntbank van de wetgeving