S. 2-580 Dossierfiche K. 50-962

De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders (Informele Top van Biarritz - 13 en 14 oktober 2000)
   Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

Verdrag betreffende de Europese Unie
intergouvernementele conferentie (EU)
consolidatie van de Europese Unie
GBVB
internationale rol van de EU
topconferentie
Europese Commissie
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
Europese Raad
werking van de instelling
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-580/1 2-580/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 17/11/2000
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
12/10/2000   Indiening Stuk 2-580/1 2-580/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
12/10/2000   Verzending naar een andere commissie
12/10/2000   Inschrijving op agenda
12/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
12/10/2000   Gedachtewisseling
met de heer Frans Van Daele, vertegenwoordiger van de heer Pierre Chevalier, staatssecretaris voor Europese zaken en buitenlandse handel
25/10/2000   Inschrijving op agenda
25/10/2000   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
25/10/2000   Einde behandeling
25/10/2000   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
12/10/2000   Indiening Stuk 2-580/1 2-580/1 (PDF)
25/10/2000   Einde behandeling
17/11/2000   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/10/2000, 25/10/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving