S. 2-574 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten
Jacky Morael    Philippe Mahoux    Michel Barbeaux    Paul De Grauwe    Ludwig Caluwť    Michiel Maertens    Vincent Van Quickenborne    Jacques Santkin   

internationale financiŽn
speculatiekapitaal
ontwikkelingshulp
Internationaal Muntfonds
motie van het Parlement
kapitaalbeweging
belasting
geldmarkt

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-574/1 2-574/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/11/2000
2-574/2 2-574/2 (PDF) Amendementen 17/11/2000
2-574/3 2-574/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/11/2000
2-574/4 2-574/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 21/11/2000
2-574/5 2-574/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 5/12/2000
2-574/6 2-574/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 6/12/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2000   Indiening Stuk 2-574/1 2-574/1 (PDF)
16/11/2000   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/11/2000   Verzending naar commissie
21/11/2000   Inschrijving op agenda
21/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Mimi Kestelijn-Sierens
21/11/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-1/o0) Stuk 2-574/4 2-574/4 (PDF)
21/11/2000   Aanneming na amendering
21/11/2000   Vertrouwen rapporteur Stuk 2-574/3 2-574/3 (PDF)
21/11/2000   Tekst aangenomen Stuk 2-574/4 2-574/4 (PDF)
30/11/2000   Inschrijving op agenda
5/12/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 2-574/5 2-574/5 (PDF)
6/12/2000   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 2-574/6 2-574/6 (PDF)
7/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-82 Hand. 2-82 (PDF)
7/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-1/o8) Hand. 2-83 Hand. 2-83 (PDF)
7/12/2000   Aanneming na amendering door commissie
7/12/2000   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/12/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 21/11/2000

Kruispuntbank van de wetgeving