S. 2-537 Dossierfiche K. 50-826

De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders (Top van Feira van 19 en 20 juni 2000) : De institutionele hervormingen van de Europese Unie
   Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

uitbreiding van de Europese Unie
westelijke Balkan
volksgezondheid
vervoer over zee
euro
intergouvernementele conferentie (EU)
consolidatie van de Europese Unie
GBVB
belastingharmonisatie
informatienetwerk
internationale rol van de EU
Europese verdragen
voedselveiligheid
immigratie
topconferentie
Europese Commissie
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
eurozone
Keuringsdienst van waren
kleine en middelgrote onderneming
economisch beleid
nauwere samenwerking
internet
Europese Raad
Griekenland
Europese Unie
economische en sociale samenhang
EU-beleid
Europa van de burgers
institutionele hervorming
Oostenrijk
Economische en Monetaire Unie
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-537/1 2-537/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 24/7/2000
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
14/6/2000   Indiening Stuk 2-537/1 2-537/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
14/6/2000   Verzending naar een andere commissie
14/6/2000   Inschrijving op agenda
14/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
14/6/2000   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
21/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
4/7/2000   Inschrijving op agenda
4/7/2000   Gedachtewisseling
met de heer Didier Reynders, Minister van FinanciŽn
4/7/2000   Einde behandeling
4/7/2000   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
14/6/2000   Indiening Stuk 2-537/1 2-537/1 (PDF)
4/7/2000   Einde behandeling
24/7/2000   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/6/2000, 21/6/2000, 4/7/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving