S. 2-536 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de instelling van een moratorium op de omzetting van de richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement betreffende rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen
Magdeleine Willame-Boonen    Renť Thissen    Clotilde Nyssens    Georges Dallemagne    Michel Barbeaux   

richtlijn (EU)
octrooi
beroepsprocedure (EU)
motie van het Parlement
genetisch gemodificeerd organisme
bio-ethiek
biotechnologie
proefneming met mensen
nationale uitvoeringsmaatregel

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-536/1 2-536/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/7/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/7/2000   Indiening Stuk 2-536/1 2-536/1 (PDF)
9/11/2000   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/11/2000   Verzending naar commissie
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving