S. 2-499 Dossierfiche                  

Vierde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Berlijn, 17-18 november 2000

gelijke behandeling van man en vrouw
Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
toegang tot het arbeidsproces
Europees Parlement
gelijke behandeling
parlementaire commissie
Europese Unie
positie van de vrouw
beroepsleven
politiek asiel
mensenhandel
seksueel geweld

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-499/1 2-499/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 23/1/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/7/2000   Indiening
  Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
5/7/2000   Verzending naar commissie
5/7/2000   Inschrijving op agenda
5/7/2000   Uitgesteld
13/7/2000   Inschrijving op agenda
13/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
13/7/2000   Voorbereiding van de conferentie
13/7/2000   Bespreking
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Bespreking
7/11/2000   Inschrijving op agenda
7/11/2000   Voorbereiding van de conferentie
7/11/2000   Bespreking
30/1/2001   Inschrijving op agenda
30/1/2001   Lezing van het verslag
30/1/2001   Bespreking
13/2/2001   Inschrijving op agenda
13/2/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
13/2/2001   Einde behandeling
13/2/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling beŽindigd 13/7/2000, 24/10/2000, 7/11/2000, 30/1/2001, 13/2/2001

Kruispuntbank van de wetgeving