S. 2-437 Dossierfiche K. 50-681

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Didier Ramoudt    Hugo Vandenberghe    Philippe Mahoux    Nathalie de T' Serclaes    Guy Moens    Meryem Kaçar    Vincent Van Quickenborne    Martine Taelman    Sabine de Bethune    Jean-François Istasse   

organisatie zonder winstoogmerk
discriminatie op grond van nationaliteit
vennoot
nationaliteit
nationale uitvoeringsmaatregel

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-437/1 2-437/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/5/2000
2-437/2 2-437/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/5/2000
2-437/4 2-437/4 (PDF) Verslag namens de commissie 23/5/2000
2-437/3 2-437/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/5/2000
K. 50-681/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/5/2000
K. 50-681/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/6/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/5/2000   Indiening Stuk 2-437/1 2-437/1 (PDF)
18/5/2000   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
18/5/2000   Verzending naar commissie
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
23/5/2000   Bespreking
23/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/5/2000   Aanneming zonder amendering
23/5/2000   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
23/5/2000   Tekst aangenomen Stuk 2-437/2 2-437/2 (PDF)
18/5/2000   Inschrijving op agenda
25/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-47 Hand. 2-47 (PDF)
25/5/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-47 Hand. 2-47 (PDF)
25/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-6/o0) Hand. 2-47 Hand. 2-47 (PDF)
Stuk 2-437/3 2-437/3 (PDF)
25/5/2000   Aanneming zonder amendering
Aanneming zonder amendering in commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
30/5/2000   Overzending Stuk K. 50-681/1
22/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 63, p. 34
22/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-15/o2)
Handelingen nr. 63, p. 52
Stuk K. 50-681/2
22/6/2000   Aanneming zonder amendering
22/6/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
9/8/2000   Bekendmaking (27295)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/5/2000
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 23/5/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/6/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 31/5/2000 60 18/10/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/6/2000 9/8/2000 , blz 27295

Kruispuntbank van de wetgeving