S. 2-396 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen
Philippe Mahoux   

invaliditeitsverzekering
zwangerschapsverlof
sociale bijdrage
gezinsuitkering
sociale zekerheid
zelfstandig beroep
vervroegd pensioen
ouderdomsverzekering
moederschapsuitkering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-396/1 2-396/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/4/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/4/2000   Indiening Stuk 2-396/1 2-396/1 (PDF)
6/4/2000   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/4/2000   Verzending naar commissie
18/10/2000   Inschrijving op agenda
18/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin, Renť Thissen
29/11/2000   Inschrijving op agenda
29/11/2000   Bespreking
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 18/10/2000, 29/11/2000

Kruispuntbank van de wetgeving