S. 2-378 Dossierfiche K. 50-738

Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 1994 inzake tropisch hout, en met de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 26 januari 1994
Regering G. Verhofstadt I  

ratificatie van een overeenkomst
duurzame ontwikkeling
internationale handel
tropisch hout

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-378/1 2-378/1 (PDF) Wetsontwerp 20/3/2000
2-378/2 2-378/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2000
2-378/3 2-378/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/2000
K. 50-738/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/6/2000
K. 50-738/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/7/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2000   Indiening Stuk 2-378/1 2-378/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2000   Verzending naar commissie
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
30/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
30/3/2000   Aanneming zonder amendering
30/3/2000   Vertrouwen rapporteur Stuk 2-378/2 2-378/2 (PDF)
30/3/2000   Tekst aangenomen Stuk 2-378/3 2-378/3 (PDF)
15/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-55 Hand. 2-55 (PDF)
21/6/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-55 Hand. 2-55 (PDF)
22/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-57 Hand. 2-57 (PDF)
22/6/2000   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
22/6/2000   Overzending Stuk K. 50-738/1
29/6/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 154
6/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 66, p. 42-43
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 66, p. 62
Stuk K. 50-738/2
6/7/2000   Aanneming zonder amendering
6/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/9/2000   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/6/2000, 22/6/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/7/2000

Kruispuntbank van de wetgeving