S. 2-320 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie
Philippe Mahoux    Myriam Vanlerberghe   

extreem rechts
motie van het Parlement
politieke coalitie
rechten van de mens
extremistische partij
Oostenrijk

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-320/1 2-320/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/2/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/2/2000   Indiening Stuk 2-320/1 2-320/1 (PDF)
3/2/2000   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/2/2000   Verzending naar commissie
3/2/2000   Inschrijving op agenda
3/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubiť
3/2/2000   Einde behandeling
het voorstel van resolutie vervalt ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 2-322
3/2/2000   Inschrijving op agenda
3/2/2000   Algemene bespreking Hand. 2-26 Hand. 2-26 (PDF)
3/2/2000   Verval door aanneming van een ander dossier
2-322
3/2/2000   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 3/2/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 3/2/2000

Kruispuntbank van de wetgeving