S. 2-18 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten
Philippe Mahoux   

etiketteren
genetisch gemodificeerd organisme
consumentenvoorlichting
voedingsproduct

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-18/1 2-18/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/7/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/1999   Indiening Stuk 2-18/1 2-18/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/10/1999   Verzending naar commissie
20/10/1999   Inschrijving op agenda
20/10/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Renť Thissen
17/11/1999   Inschrijving op agenda
17/11/1999   Bespreking
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/10/1999, 17/11/1999

Kruispuntbank van de wetgeving