S. 2-1575 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest
Anne-Marie Lizin    Johan Malcorps    Georges Dallemagne   

asbest
civiele aansprakelijkheid
kanker
beroepsziekte

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-1575/1 2-1575/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/3/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/3/2003   Indiening Stuk 2-1575/1 2-1575/1 (PDF)
3/4/2003   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/4/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving