S. 2-1491 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 768 en 1107 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 29bis in het Wetboek van strafvordering
Josy Dubiť    Philippe Mahoux   

strafprocedure
gerechtszitting
rechten van de verdediging
openbaar ministerie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-1491/1 2-1491/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/2/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/2/2003   Indiening Stuk 2-1491/1 2-1491/1 (PDF)
27/2/2003   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
27/2/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving