S. 2-1438 Dossierfiche K. 50-2147

Wetsontwerp houdende wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken
Marc Van Peel   Marcel Bartholomeeussen   Fred Erdman   Fauzaya Talhaoui  

Antwerpen
territoriale bevoegdheid
administratieve indeling

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 50-2147/1 Wetsvoorstel 26/11/2002
K. 50-2147/2 Amendementen 8/1/2003
K. 50-2147/3 Verslag namens de commissie 17/1/2003
K. 50-2147/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/1/2003
K. 50-2147/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/1/2003
2-1438/1 2-1438/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/1/2003
2-1438/2 2-1438/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2003
2-1438/3 2-1438/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/11/2002   Indiening Stuk K. 50-2147/1
5/12/2002   Inoverwegingneming
17/1/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Stuk K. 50-2147/3
23/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 316, p. 30-31
23/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 317, p. 38
Stuk K. 50-2147/5
23/1/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/1/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/1/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 284.
Stuk 2-1438/1 2-1438/1 (PDF)
  Commissie: Justitie
28/1/2003   Verzending naar commissie
5/2/2003   Inschrijving op agenda
5/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
5/2/2003   Bespreking
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Bespreking
11/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
11/2/2003   Aanneming zonder amendering
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Goedkeuring verslag
Eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Stuk 2-1438/2 2-1438/2 (PDF)
20/2/2003   Inschrijving op agenda
27/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-272 Hand. 2-272 (PDF)
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
Stuk 2-1438/3 2-1438/3 (PDF)
27/2/2003   Aanneming zonder amendering
6/2/2003   Beslissing POC (kwalificatie)
78 -> 77
Stuk 2-82/49 2-82/49 (PDF)
27/2/2003   Voorlegging ter bekrachtiging door Senaat
t.g.v. herkwalificering door POC 78 -> 77
11/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
8/5/2003   Bekendmaking (24909)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/2/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/2/2003, 11/2/2003, 25/2/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/1/2003 15 10/2/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 284.
Onderzoekstermijn (S1) 29/1/2003 60 7/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/3/2003 8/5/2003 , blz 24909

Kruispuntbank van de wetgeving