S. 2-1423 Dossierfiche K. 50-2282

De Europese Raad van Kopenhagen van 12 en 13 december 2002
   Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

Irak
uitbreiding van de Europese Unie
samenwerking tussen de EU en de NAVO
vervoer over zee
RoemeniŽ
intergouvernementele conferentie (EU)
consolidatie van de Europese Unie
veiligheid op zee
GBVB
toetreding tot de Europese Unie
NAVO
Midden-Oosten
topconferentie
Bulgarije
subsidiariteitsbeginsel
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
gemeenschappelijk landbouwbeleid
taalgebruik
Europese Raad
Europese Unie
intergouvernementele overeenkomst (EU)
militaire missie van de EU
Cyprus
Turkije
werking van de instelling

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-1423/1 2-1423/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 31/1/2003
K. 50-2282/1 Verslag namens het Adviescomitť 31/1/2003
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2002   Indiening Stuk 2-1423/1 2-1423/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
10/12/2002   Verzending naar een andere commissie
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
10/12/2002   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
18/12/2002   Inschrijving op agenda
18/12/2002   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
18/12/2002   Einde behandeling
18/12/2002   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
10/12/2002   Indiening Stuk K. 50-2282/1
18/12/2002   Einde behandeling
31/1/2003   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2002, 18/12/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving