S. 2-14 Dossierfiche K. 50-664

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens
Philippe Mahoux    Jean-Marie Dedecker    Philippe Monfils    Kathy Lindekens    Marie Nagy    Patrik Vankrunkelsven   

ontwikkelingshulp
rechten van het kind
kinderarbeid
rechten van de mens

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-14/1 2-14/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/7/1999
2-14/2 2-14/2 (PDF) Amendement 9/5/2000
2-14/3 2-14/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/5/2000
2-14/4 2-14/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 9/5/2000
2-14/5 2-14/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/5/2000
K. 50-664/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/5/2000
K. 50-664/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/7/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/1999   Indiening Stuk 2-14/1 2-14/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/10/1999   Verzending naar commissie
9/11/1999   Inschrijving op agenda
9/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
9/11/1999   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
16/11/1999   Inschrijving op agenda
16/11/1999   Uitgesteld
2/12/1999   Inschrijving op agenda
2/12/1999   Bespreking
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Uitgesteld
25/4/2000   Inschrijving op agenda
25/4/2000   Uitgesteld
9/5/2000   Inschrijving op agenda
9/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck, Erika Thijs
9/5/2000   Amendement nr. 1 Stuk 2-14/2 2-14/2 (PDF)
9/5/2000   Bespreking
9/5/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
9/5/2000   Aanneming na amendering
9/5/2000   Vertrouwen rapporteur Stuk 2-14/3 2-14/3 (PDF)
9/5/2000   Tekst aangenomen Stuk 2-14/4 2-14/4 (PDF)
11/5/2000   Inschrijving op agenda
18/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-46 Hand. 2-46 (PDF)
18/5/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-46 Hand. 2-46 (PDF)
18/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 2-46 Hand. 2-46 (PDF)
Stuk 2-14/5 2-14/5 (PDF)
18/5/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
22/5/2000   Overzending Stuk K. 50-664/1
29/6/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 154
6/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 66, p. 41
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o1)
Handelingen nr. 66, p. 61
Stuk K. 50-664/2
6/7/2000   Aanneming zonder amendering
6/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/9/2000   Bekrachtiging en afkondiging
16/12/2000   Bekendmaking (42090)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/5/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 9/11/1999, 2/12/1999, 9/5/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/7/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 23/5/2000 60 10/10/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/9/2000 16/12/2000 , blz 42090

Kruispuntbank van de wetgeving