S. 2-1387 Dossierfiche K. 50-2189

De Europese Raad van Brussel van 24 en 25 oktober 2002
   Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

uitbreiding van de Europese Unie
samenwerking tussen de EU en de NAVO
intergouvernementele conferentie (EU)
Rusland
financiering van de EU-begroting
politiŽle samenwerking (EU)
GBVB
NAVO
Europese verdragen
Europees Parlement
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
topconferentie
gekwalificeerde meerderheid
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
gemeenschappelijk landbouwbeleid
Europese Raad
Europese Unie
Kaliningradvraagstuk
Cyprus
Turkije
werking van de instelling
communautaire methode

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-1387/1 2-1387/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 12/12/2002
K. 50-2189/1 Verslag namens het Adviescomitť 12/12/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
22/10/2002   Indiening Stuk 2-1387/1 2-1387/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
22/10/2002   Verzending naar een andere commissie
22/10/2002   Inschrijving op agenda
22/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
22/10/2002   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, en de heer Louis Michel, minister van buitenlandse zaken
5/11/2002   Inschrijving op agenda
5/11/2002   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
5/11/2002   Einde behandeling
5/11/2002   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
22/10/2002   Indiening Stuk K. 50-2189/1
5/11/2002   Einde behandeling
12/12/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/10/2002, 5/11/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving