S. 2-1311 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog
Alain Destexhe    Philippe Mahoux    Jeannine Leduc    Marie Nagy    Michiel Maertens    Myriam Vanlerberghe    Paul Wille   

misdaad tegen de menselijkheid
jood
nationaal-socialisme
motie van het Parlement
politieke verantwoordelijkheid
Tweede Wereldoorlog
concentratiekamp
bestuurlijke verantwoordelijkheid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-1311/1 2-1311/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/10/2002
2-1311/2 2-1311/2 (PDF) Amendementen 30/1/2003
2-1311/3 2-1311/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/2003
2-1311/4 2-1311/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/2/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/10/2002   Indiening Stuk 2-1311/1 2-1311/1 (PDF)
17/10/2002   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
17/10/2002   Verzending naar commissie
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/11/2002   Verzending naar een andere commissie
12/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Inleidende uiteenzetting
indieners
12/12/2002   Bespreking
12/12/2002   Regeling der werkzaamheden
23/1/2003   Inschrijving op agenda
23/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman, Marcel Cheron
23/1/2003   Hoorzitting met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
23/1/2003   Hoorzitting met de heren J. Gotovitch en R. Van Doorslaer, respectievelijk directeur van en werkleider bij het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)
23/1/2003   Hoorzitting met de heer M. Eisenstorg en mevrouw J. Kronfeld, respectievelijk voorzitter en secretaris-generaal van de Vereniging van de Joodse Weggevoerden van BelgiŽ - Dochters en Zonen der Deportatie
30/1/2003   Inschrijving op agenda
30/1/2003   Bespreking
30/1/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
30/1/2003   Aanneming na amendering
6/2/2003   Inschrijving op agenda
6/2/2003   Bespreking
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Stuk 2-1311/3 2-1311/3 (PDF)
11/2/2003   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 2-1311/4 2-1311/4 (PDF)
6/2/2003   Inschrijving op agenda
13/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-269 Hand. 2-269 (PDF)
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
13/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
13/2/2003   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/2/2003
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 12/12/2002, 23/1/2003, 30/1/2003, 11/2/2003

Kruispuntbank van de wetgeving