S. 2-1251 Dossierfiche K. 50-1948

Omzetting en toepassing van het Europees recht in BelgiŽ
   Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

communautaire verworvenheden
toepassing van het EU-recht
richtlijn (EU)
EU-recht
schending van het EU-recht
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
verslag over de werkzaamheden
nationale uitvoeringsmaatregel
inbreukprocedure (EU)

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-1251/1 2-1251/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 17/7/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
18/6/2002   Indiening Stuk 2-1251/1 2-1251/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
18/6/2002   Verzending naar een andere commissie
18/6/2002   Inschrijving op agenda
18/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
18/6/2002   Gedachtewisseling
met mevrouw Annemie Neyts, minister toegevoegd aan de minister van buitenlandse zaken
18/6/2002   Einde behandeling
18/6/2002   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
18/6/2002   Indiening Stuk 2-1251/1 2-1251/1 (PDF)
18/6/2002   Einde behandeling
17/7/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/6/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving