S. 2-1171 Dossierfiche K. 50-1851

Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I)
   commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)

islam
terrorisme
extremisme
geheime dienst
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
staatsveiligheid
religieus conservatisme
industriële spionage
verslag over de werkzaamheden

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-1171/1 2-1171/1 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 19/7/2002
K. 50-1851/1 Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 19/7/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
  Commissie: Vast Comité I
22/5/2002   Inschrijving op agenda
22/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Daniel Bacquelaine
29/5/2002   Verzending naar commissie
4/6/2002   Inschrijving op agenda
4/6/2002   Inleidende uiteenzetting
door de voorzitter van het Comité I
4/6/2002   Bespreking
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Stuk 2-1171/1 2-1171/1 (PDF)
29/5/2002   Verzending naar commissie: Vast Comité I
10/10/2002   Inschrijving op agenda
17/10/2002   Algemene bespreking Hand. 2-234 Hand. 2-234 (PDF)
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o7)
De aanbevelingen van de commissie zijn aangenomen en zullen worden overgezonden aan de eerste minister, aan de minister van Binnenlandse Zaken, aan de minister van Landsverdediging en aan de minister van Justitie.
Hand. 2-235 Hand. 2-235 (PDF)
17/10/2002   Aanneming zonder amendering
17/10/2002   Einde behandeling
17/10/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 17/10/2002
Commissie: Vast Comité I
Behandeling beëindigd 22/5/2002, 4/6/2002, 9/7/2002

Kruispuntbank van de wetgeving