S. 2-1126 Dossierfiche K. 50-1928

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Staat Koeweit, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 april 1999
Regering G. Verhofstadt I  

Koeweit
luchtvervoer
ratificatie van een overeenkomst

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-1126/1 2-1126/1 (PDF) Wetsontwerp 26/4/2002
2-1126/2 2-1126/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/2002
K. 50-1928/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/7/2002
K. 50-1928/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/7/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/4/2002   Indiening Stuk 2-1126/1 2-1126/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/4/2002   Verzending naar commissie
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
2/7/2002   Bespreking
2/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
2/7/2002   Aanneming zonder amendering
2/7/2002   Vertrouwen rapporteur Stuk 2-1126/2 2-1126/2 (PDF)
4/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-218 Hand. 2-218 (PDF)
10/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-218 Hand. 2-218 (PDF)
10/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-218 Hand. 2-218 (PDF)
10/7/2002   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
10/7/2002   Overzending Stuk K. 50-1928/1
17/7/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 650
20/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 17-18
20/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 260, p. 66
Stuk K. 50-1928/2
20/7/2002   Aanneming zonder amendering
20/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/11/2002   Bekrachtiging en afkondiging
29/11/2004   Bekendmaking (80151-80164)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/11/2002 29/11/2004 , blz 80151-80164

Kruispuntbank van de wetgeving