S. 2-1081 Dossierfiche K. 50-1830

De Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002
   Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

postdienst
ruimtevaart
ruimtevaartbeleid
telecommunicatie
wegvervoer
oudere werknemer
wetenschappelijk onderzoek
ontwikkelingshulp
elektrische energie
marktliberalisatie
internationale rol van de EU
aardgas
Midden-Oosten
duurzame ontwikkeling
topconferentie
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
interne markt
Europees octrooi
Europese Raad
EU-werkgelegenheidsbeleid
economische en sociale samenhang
EU-beleid
Europese sociale politiek
vervoer per spoor
werking van de instelling

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-1081/1 2-1081/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 14/5/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2002   Indiening Stuk 2-1081/1 2-1081/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
13/3/2002   Verzending naar een andere commissie
13/3/2002   Inschrijving op agenda
13/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
13/3/2002   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhostadt, eerste minister
19/3/2002   Einde behandeling
19/3/2002   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2002   Indiening Stuk 2-1081/1 2-1081/1 (PDF)
19/3/2002   Einde behandeling
14/5/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/3/2002, 19/3/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving