S. 2-1022 Dossierfiche K. 50-1726

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking van de politiediensten en de douane-administraties in de grensgebieden, gedaan te Brussel op 27 maart 2000
Regering G. Verhofstadt I  

grensgebied
douanesamenwerking
Duitsland
politiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
Akkoord van Schengen

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-1022/1 2-1022/1 (PDF) Wetsontwerp 24/1/2002
2-1022/2 2-1022/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2002
K. 50-1726/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2002
K. 50-1726/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/5/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2002   Indiening Stuk 2-1022/1 2-1022/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/1/2002   Verzending naar commissie
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
19/3/2002   Bespreking
19/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
19/3/2002   Aanneming zonder amendering
19/3/2002   Vertrouwen rapporteur Stuk 2-1022/2 2-1022/2 (PDF)
21/3/2002   Inschrijving op agenda
27/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
27/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 2-196 Hand. 2-196 (PDF)
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
24/3/2002   Overzending Stuk K. 50-1726/1
17/5/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
23/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 233, p. 3-4
23/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-0/o5)
Integraal verslag nr. 233, p. 39
Stuk K. 50-1726/2
23/5/2002   Aanneming zonder amendering
23/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/7/2002   Bekrachtiging en afkondiging
5/3/2003   Bekendmaking (10744-10752)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/3/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/7/2002 5/3/2003 , blz 10744-10752

Kruispuntbank van de wetgeving