S. 1-986 Dossierfiche K. 49-1687

Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde
Philippe Busquin    Hugo Vandenberghe    Fred Erdman    Michel Foret    Magdeleine Willame-Boonen    Roger Lallemand    JoŽlle Milquet    Jean-FranÁois Istasse   

onverenigbaarheid
provincie
cumulatie van ambten
plaatselijk verkozene
cumulatie van inkomsten
politieke moraal
status van de verkozen persoon

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-986/1 1-986/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/5/1998
1-986/2 1-986/2 (PDF) Amendementen 1/7/1998
1-986/3 1-986/3 (PDF) Amendementen 7/7/1998
1-986/4 1-986/4 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/1998
1-986/5 1-986/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/7/1998
1-986/6 1-986/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/7/1998
K. 49-1687/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/7/1998
K. 49-1687/2 Amendement 5/1/1999
K. 49-1687/3 Amendement 12/1/1999
K. 49-1687/4 Amendementen 20/1/1999
K. 49-1687/5 Verslag namens de commissie 5/2/1999
K. 49-1687/6 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/1999
K. 49-1687/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-986/7 1-986/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 26/2/1999
1-986/8 1-986/8 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-986/9 1-986/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
1-986/10 1-986/10 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 25/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/5/1998   Indiening voorstel Stuk 1-986/1 1-986/1 (PDF)
25/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
25/6/1998   Verzending naar commissie
1/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Eric Pinoie, Dominique Jeanmoye
1/7/1998   Inleidende uiteenzetting
hoofdindiener van het wetsvoorstel
1/7/1998   Bespreking
Einde van de bespreking
1/7/1998   Amendement: Am. 1 Stuk 1-986/2 1-986/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 2 Stuk 1-986/2 1-986/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 3 Stuk 1-986/2 1-986/2 (PDF)
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
7/7/1998   Beslissing schriftelijk verslag
7/7/1998   Amendement: Am. 4 Stuk 1-986/3 1-986/3 (PDF)
7/7/1998   Amendement: Am. 5 Stuk 1-986/3 1-986/3 (PDF)
14/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-986/5 1-986/5 (PDF)
14/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen
Stuk 1-986/4 1-986/4 (PDF)
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Stuk 1-986/6 1-986/6 (PDF)
16/7/1998   Aanneming met amendering
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Stuk K. 49-1687/1
9/2/1999   Bespreking
10/2/1999   Verdaging van de bespreking
24/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 314, p. 11092-11121
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+94/-13/o29)
Handelingen nr 315, p. 11160
Stuk K. 49-1687/7
25/2/1999   Aanneming met amendering
13/1/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30 verlenging + 16 tussen 14.12.1998 en 13.01.1999 POC
Stuk 1-82/39 1-82/39 (PDF)
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
26/2/1999   Overzending aan Senaat Stuk 1-986/7 1-986/7 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Uitgesteld
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye, Eric Pinoie
16/3/1999   Bespreking
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3), Vertrouwen Rapporteur Stuk 1-986/8 1-986/8 (PDF)
16/3/1999   Vertrouwen rapporteur
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-986/9 1-986/9 (PDF)
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-7/o13) Hand. 1-258 Hand. 1-258 (PDF)
25/3/1999   Aanneming zonder amendering
11/3/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
17/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 1-82/44 1-82/44 (PDF)
18/3/1999   Hervatting termijn
25/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/1999   Bekendmaking (28224-28226)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 1/7/1998, 7/7/1998, 14/7/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 9/2/1999, 24/2/1999, 25/2/1999
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 25/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 17/7/1998 60 14/12/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30 verlenging + 16 tussen 14.12.1998 en 13.01.1999 POC
Onderzoekstermijn (K1) 17/7/1998 106 12/2/1999
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 15 15/3/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 10 29/3/1999
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 3
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 3 22/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 28/7/1999 , blz 28224-28226

Kruispuntbank van de wetgeving