S. 1-940 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen inzake DNA-onderzoek voor algemene identificatie in strafzaken en tot oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet betreffende het DNA-onderzoek
Hugo Coveliers   

misdaadbestrijding
strafprocedure
eerbiediging van het privť-leven
genetica
DNA

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-940/1 1-940/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
2/4/1998   Indiening voorstel Stuk 1-940/1 1-940/1 (PDF)
11/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
11/6/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving