S. 1-868 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie omtrent het doorstorten van verwijlinteresten en boetes naar de gewesten
Chris Vandenbroeke    Leo Delcroix    Jacques Devolder    Leo Goovaerts    Marc Olivier    Joris Van Hauthem    Johan Weyts   

overdrachtsbelasting
motie van het Parlement
regionale financiŽn

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-868/1 1-868/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/2/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
5/2/1998   Indiening voorstel Stuk 1-868/1 1-868/1 (PDF)
19/2/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/2/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving