S. 1-867 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie omtrent de meldingsplicht van de fiscale administratie bij de procedure studietoelage voor leerlingen secundair onderwijs
Chris Vandenbroeke    Leo Delcroix    Jacques Devolder    Leo Goovaerts    Marc Olivier    Joris Van Hauthem    Johan Weyts   

voortgezet onderwijs
studietoelage
motie van het Parlement
belastingadministratie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-867/1 1-867/1 (PDF) Voorstel van resolutie 5/2/1998
1-867/2 1-867/2 (PDF) Amendement 20/5/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
5/2/1998   Indiening voorstel Stuk 1-867/1 1-867/1 (PDF)
19/2/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/2/1998   Verzending naar commissie
13/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Leo Delcroix
13/5/1998   Bespreking
20/5/1998   Amendement: Am. 1 Stuk 1-867/2 1-867/2 (PDF)
3/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1999   Uitgesteld
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Niet behandeld
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/5/1998, 11/2/1999, 31/3/1999

Kruispuntbank van de wetgeving