S. 1-785 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie in Wit-Rusland
Erika Thijs    Fred Erdman    Jacques Devolder    André Bourgeois    Patrick Hostekint    Jacques D'Hooghe    Lydia Maximus   

ongeval bij het vervoer
Belarus
motie van het Parlement
bestuurder
strafverjaring

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-785/1 1-785/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/11/1997
1-785/2 1-785/2 (PDF) Amendement 19/11/1997
1-785/3 1-785/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/1997
1-785/4 1-785/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/12/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
18/11/1997   Indiening voorstel Stuk 1-785/1 1-785/1 (PDF)
19/11/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/11/1997   Verzending naar commissie
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
19/11/1997   Bespreking
19/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
19/11/1997   Beslissing schriftelijk verslag
19/11/1997   Amendement: Am. 1 Stuk 1-785/2 1-785/2 (PDF)
3/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1997   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-785/4 1-785/4 (PDF)
3/12/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Stuk 1-785/3 1-785/3 (PDF)
27/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
4/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Aanneming zonder amendering
4/12/1997   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 4/12/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 19/11/1997, 3/12/1997

Kruispuntbank van de wetgeving