S. 1-753 Dossierfiche K. 49-1494

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord
Fred Erdman    Roger Lallemand    Hugo Coveliers    Paul Hatry    Magdeleine Willame-Boonen    Jan Loones    Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans   

territoriale bevoegdheid
faillissement
akkoordprocedure
commerciŽle rechtspraak

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-753/1 1-753/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/10/1997
1-753/2 1-753/2 (PDF) Amendementen 6/3/1998
1-753/3 1-753/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/1998
1-753/4 1-753/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/3/1998
1-753/5 1-753/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 2/4/1998
K. 49-1494/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/1998
K. 49-1494/2 Verslag namens de commissie 8/5/1998
K. 49-1494/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
23/10/1997   Indiening voorstel Stuk 1-753/1 1-753/1 (PDF)
15/1/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
15/1/1998   Verzending naar commissie
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Niet behandeld
18/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/2/1998   Niet behandeld
3/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1998   De vergadering is afgelast
6/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
6/3/1998   Bespreking
6/3/1998   Amendement: Am. 2 Stuk 1-753/2 1-753/2 (PDF)
6/3/1998   Amendement: Am. 3 Stuk 1-753/2 1-753/2 (PDF)
6/3/1998   Amendement: Am. 4 Stuk 1-753/2 1-753/2 (PDF)
6/3/1998   Amendement: Am. 5 Stuk 1-753/2 1-753/2 (PDF)
6/3/1998   Amendement: Am. 1 Stuk 1-753/2 1-753/2 (PDF)
7/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/3/1998   Bespreking
7/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
7/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-753/4 1-753/4 (PDF)
24/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Stuk 1-753/3 1-753/3 (PDF)
26/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
31/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-177 Hand. 1-177 (PDF)
2/4/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-178 Hand. 1-178 (PDF)
2/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+62/-0/o0) Hand. 1-178 Hand. 1-178 (PDF)
Stuk 1-753/5 1-753/5 (PDF)
2/4/1998   Aanneming met amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
2/4/1998   Overzending aan Kamer Stuk K. 49-1494/1
14/5/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 246, p. 8755-8756)
14/5/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+138/-0/o1)
(Handelingen nr. 246, p. 8771)
Stuk K. 49-1494/3
14/5/1998   Aanneming zonder amendering
14/5/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Stuk K. 49-1494/3
27/5/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/7/1998   Bekendmaking (23669-23670)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 31/3/1998, 2/4/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 6/3/1998, 7/3/1998, 24/3/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 14/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/1998 18/7/1998 , blz 23669-23670

Kruispuntbank van de wetgeving