S. 1-670 Dossierfiche K. 49-1530

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Marc Olivier    Leo Delcroix    Jacques D'Hooghe    Johan Weyts   

onverenigbaarheid
afgevaardigde
regionaal parlement
Rekenhof (BelgiŽ)
statuut van de afgevaardigden

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-670/1 1-670/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 13/6/1997
1-670/2 1-670/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/1998
1-670/3 1-670/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/3/1998
K. 49-1530/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/5/1998
K. 49-1530/2 Verslag namens de commissie 29/1/1999
K. 49-1530/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
13/3/1997   Indiening voorstel Stuk 1-670/1 1-670/1 (PDF)
17/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/7/1997   Verzending naar commissie
19/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
19/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
19/3/1998   Bespreking
19/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Stuk 1-670/2 1-670/2 (PDF)
19/3/1998   Vertrouwen rapporteur
19/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-670/3 1-670/3 (PDF)
16/4/1998   Inschrijving op agenda plenaire
23/4/1998   Algemene bespreking Hand. 1-180 Hand. 1-180 (PDF)
23/4/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-180 Hand. 1-180 (PDF)
29/4/1998   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-181 Hand. 1-181 (PDF)
30/4/1998   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
30/4/1998   Overzending aan Kamer Stuk K. 49-1530/1
3/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 304, p. 10841
4/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 306, p. 10910
Stuk K. 49-1530/3
4/2/1999   Aanneming zonder amendering
4/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Stuk K. 49-1530/3
8/2/1999   Bekrachtiging en afkondiging
18/2/1999   Bekendmaking (4752)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 23/4/1998, 30/4/1998
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 19/3/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 3/2/1999, 4/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/2/1999 18/2/1999 , blz 4752

Kruispuntbank van de wetgeving