S. 1-657 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen
Sabine de Bethune    Anne-Marie Lizin    Lisette Nelis-Van Liedekerke    Francy Van der Wildt    MichŤle Bribosia-Picard    Martine Dardenne    Vera Dua    Erika Thijs    Jeannine Leduc   

raad van ministers
regering
politieke vertegenwoordiging
herziening van de grondwet
gelijke behandeling van man en vrouw
participatie van vrouwen

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-657/1 1-657/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 5/6/1997
1-657/2 1-657/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 4/2/1999
1-657/3 1-657/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel Verklaring Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
5/6/1997   Indiening voorstel Stuk 1-657/1 1-657/1 (PDF)
10/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/1997   Verzending naar commissie
  Commissie voor advies
14/10/1998   Verzending naar commissie voor advies
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Regeling van de werkzaamheden
21/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/10/1998   Aanwijzing rapporteur : mevrouw Andrťe Delcourt-PÍtre
21/10/1998   Inleidende uiteenzetting
Inleidende uiteenzetting door de indiener van het voorstel
28/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
28/10/1998   De vergadering heeft niet plaatsgehad
10/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/11/1998   Bespreking
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Bespreking
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Bespreking
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Gedachtewisseling
2/12/1998   Hoorzitting
hoorzitting met - mevrouw Ingrid Pelssers, kabinet van mevrouw M. Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid; - mevrouw Petra Meyer, Vakgroep Politieke Wetenschappen VUB
2/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
9/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/12/1998   De vergadering heeft niet plaatsgehad
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Bespreking
van een voorstel van advies
16/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1998   Aanneming van het voorstel van advies
eenparig aangenomen (8 stemmen)
13/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1999   Uitgesteld
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Lezing van het verslag
29/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
4/2/1999   Uitbrengen advies Stuk 1-657/2 1-657/2 (PDF)
30/4/1999   Einde behandeling
22/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
22/4/1999   Bespreking
22/4/1999   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van nr. 1-1374
22/4/1999   Goedkeuring verslag
vertrouwen aan de rapporteur
Stuk 1-657/3 1-657/3 (PDF)
30/4/1999   Einde behandeling
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
28/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
28/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
30/4/1999   Einde behandeling
30/4/1999   Zonder voorwerp
Tengevolge aanneming 1-1374
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Verklaring Herziening GW, initiatief Senaat Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 28/4/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/4/1999
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 10/11/1998, 17/11/1998, 24/11/1998, 2/12/1998, 8/12/1998, 15/12/1998

Kruispuntbank van de wetgeving