S. 1-362 Dossierfiche K. 49-577

Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer
Regering J.-L. Dehaene II  

verkeerscontrole
opnameapparaat
verkeersveiligheid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 49-577/1 Wetsontwerp 15/5/1996
K. 49-577/2 Amendementen 22/5/1996
K. 49-577/3 Amendementen 28/5/1996
K. 49-577/4 Amendementen 29/5/1996
K. 49-577/5 Erratum 30/5/1996
K. 49-577/6 Amendement 11/6/1996
K. 49-577/7 Verslag namens de commissie 17/6/1996
K. 49-577/8 Tekst aangenomen door de commissie 17/6/1996
K. 49-577/9 Amendement 20/6/1996
K. 49-577/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/6/1996
1-362/1 1-362/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/6/1996
1-362/2 1-362/2 (PDF) Amendementen 27/6/1996
1-362/3 1-362/3 (PDF) Amendementen 27/6/1996
1-362/4 1-362/4 (PDF) Amendementen 5/7/1996
1-362/5 1-362/5 (PDF) Amendementen 5/7/1996
1-362/6 1-362/6 (PDF) Amendementen 5/7/1996
1-362/7 1-362/7 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/1996
1-362/8 1-362/8 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/1996
1-362/9 1-362/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/7/1996
1-362/11 1-362/11 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/7/1996
1-362/12 1-362/12 (PDF) Aanvullend verslag 10/7/1996
1-362/13 1-362/13 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 10/7/1996
1-362/14 1-362/14 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend op de tekst aangenomen door de commissie 10/7/1996
1-362/15 1-362/15 (PDF) Amendement op de tekst aangenomen door de commissie 10/7/1996
1-362/16 1-362/16 (PDF) Amendement opnieuw ingediend op de tekst aangenomen door de commissie 10/7/1996
1-362/17 1-362/17 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 10/7/1996
K. 49-577/11 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 11/7/1996
K. 49-577/12 Amendementen 15/7/1996
K. 49-577/13 Verslag namens de commissie 17/7/1996
K. 49-577/14 Amendementen 19/7/1996
K. 49-577/15 Amendementen 20/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
15/5/1996   Indiening ontwerp Stuk K. 49-577/1
17/6/1996   Ontwerp aangenomen in Commissie Stuk K. 49-577/8
20/6/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2332-2348
20/6/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd
Handelingen, p. 2349
Stuk K. 49-577/10
20/6/1996   Aanneming met amendering
4/6/1996   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 1-82/8 1-82/8 (PDF)
4/6/1996   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 1-82/8 1-82/8 (PDF)
21/6/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Stuk 1-362/1 1-362/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
25/6/1996   Uitoefening evocatierecht
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/6/1996   Verzending naar commissie
27/6/1996   Amendement: Am. 1 Stuk 1-362/2 1-362/2 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 2 Stuk 1-362/2 1-362/2 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 3 Stuk 1-362/2 1-362/2 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 4 Stuk 1-362/2 1-362/2 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 5 Stuk 1-362/2 1-362/2 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 6 Stuk 1-362/2 1-362/2 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 7 Stuk 1-362/2 1-362/2 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 8 Stuk 1-362/2 1-362/2 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 9 Stuk 1-362/2 1-362/2 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 10 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 11 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 12 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 14 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 15 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 16 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 17 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 18 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 19 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 20 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 21 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 22 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 23 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 24 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 25 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 26 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 27 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 28 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 29 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 30 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
27/6/1996   Amendement: Am. 31 Stuk 1-362/3 1-362/3 (PDF)
3/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
3/7/1996   Inleidende uiteenzetting
de Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken
3/7/1996   Bespreking
3/7/1996   Interne adviesaanvraag: Justitie
5/7/1996   Amendement: Am. 32 Stuk 1-362/4 1-362/4 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 33 Stuk 1-362/4 1-362/4 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 34 Stuk 1-362/4 1-362/4 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 35 Stuk 1-362/4 1-362/4 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 36 Stuk 1-362/4 1-362/4 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 37 Stuk 1-362/4 1-362/4 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 38 Stuk 1-362/4 1-362/4 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 39 Stuk 1-362/4 1-362/4 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 40 Stuk 1-362/4 1-362/4 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 41 Stuk 1-362/5 1-362/5 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 42 Stuk 1-362/5 1-362/5 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 43 Stuk 1-362/5 1-362/5 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 44 Stuk 1-362/5 1-362/5 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 45 Stuk 1-362/5 1-362/5 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 46 Stuk 1-362/5 1-362/5 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 47 Stuk 1-362/5 1-362/5 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 48 Stuk 1-362/5 1-362/5 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 49 Stuk 1-362/5 1-362/5 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 50 Stuk 1-362/5 1-362/5 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 51 Stuk 1-362/5 1-362/5 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 52 Stuk 1-362/5 1-362/5 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 53 Stuk 1-362/6 1-362/6 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 54 Stuk 1-362/6 1-362/6 (PDF)
5/7/1996   Amendement: Am. 55 Stuk 1-362/6 1-362/6 (PDF)
5/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
5/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: verworpen (+9/-2/o2)
5/7/1996   Beslissing schriftelijk verslag
  Commissie voor advies
9/7/1996   Verzending naar commissie voor advies
9/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Willame-Boonen, Magdeleine
9/7/1996   Goedkeuring verslag
Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur
Stuk 1-362/8 1-362/8 (PDF)
9/7/1996   Uitbrengen advies
9/7/1996   Einde behandeling
9/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1996   Uitgesteld
9/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
9/7/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Stuk 1-362/7 1-362/7 (PDF)
10/7/1996   Verzending naar commissie
10/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
10/7/1996   Bespreking
10/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
10/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd, Vertrouwen Rapporteur
10/7/1996   Vertrouwen rapporteur
10/7/1996   Amendementen opnieuw ingediend na goedkeuring verslag
10/7/1996   Aanvullend verslag Stuk 1-362/12 1-362/12 (PDF)
10/7/1996   Tekst aangenomen door de commissie na terugzending door plenaire Stuk 1-362/13 1-362/13 (PDF)
10/7/1996   Amendement op tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-362/14 1-362/14 (PDF)
10/7/1996   Amendement opnieuw ingediend op tekst aangenomen door commissie Stuk 1-362/10 1-362/10 (PDF)
10/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
10/7/1996   Amendement: Am. 56 Stuk 1-362/9 1-362/9 (PDF)
10/7/1996   Amendement: Am. 57 Stuk 1-362/9 1-362/9 (PDF)
10/7/1996   Amendement: Am. 58 Stuk 1-362/9 1-362/9 (PDF)
10/7/1996   Amendement: Am. 59 Stuk 1-362/9 1-362/9 (PDF)
10/7/1996   Amendement: Am. 60 Stuk 1-362/11 1-362/11 (PDF)
10/7/1996   Amendement: Am. 62 Stuk 1-362/15 1-362/15 (PDF)
10/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-57 Hand. 1-57 (PDF)
10/7/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-57 Hand. 1-57 (PDF)
Stuk 1-362/17 1-362/17 (PDF)
10/7/1996   Aanneming met amendering
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
10/7/1996   Overzending aan Kamer Stuk K. 49-577/11
20/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3501-3511 + p. 3519-3523
20/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
Handelingen, p. 3523
20/7/1996   Aanneming zonder amendering
20/7/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/8/1996   Bekrachtiging en afkondiging
12/9/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 20/6/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 10/7/1996
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 3/7/1996, 5/7/1996, 9/7/1996
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 10/7/1996
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 20/7/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 22/6/1996 5 26/6/1996
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletins nrs 38 + 44 + 44 Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 26/6/1996 20 15/7/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/8/1996 12/9/1996

Kruispuntbank van de wetgeving