S. 1-322 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie strekkende om informatie te verzamelen en een debat op gang te brengen over de problemen die met het levenseinde te maken hebben
Roger Lallemand    Fred Erdman    Hugo Coveliers    Michel Foret    Eddy Boutmans    Pierre Jonckheer    Philippe Mahoux   

motie van het Parlement
euthanasie
palliatieve zorg

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-322/1 1-322/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/4/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
26/4/1996   Indiening voorstel Stuk 1-322/1 1-322/1 (PDF)
9/5/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Verenigde Cies Justitie / Sociale Aangelegenheden
9/5/1996   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Verenigde Cies Justitie / Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving