S. 1-285 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 38ter in de arbeidswet van 16 maart 1971, met het oog op een betere bescherming van werknemers die belast zijn met geldtransporten
Marc Olivier    Jacques D'Hooghe    Leo Delcroix   

nachtwerk
beveiliging en bewaking

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-285/1 1-285/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/3/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
11/3/1996   Indiening voorstel Stuk 1-285/1 1-285/1 (PDF)
21/3/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/3/1996   Verzending naar commissie
8/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
8/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke
8/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1996   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 8/5/1996, 8/7/1996

Kruispuntbank van de wetgeving