S. 1-1141 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht
Marc Olivier   

recht van vestiging
eigendomsoverdracht
apotheek

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-1141/1 1-1141/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
6/11/1998   Indiening voorstel Stuk 1-1141/1 1-1141/1 (PDF)
17/12/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/12/1998   Verzending naar commissie
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
16/3/1999   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/3/1999

Kruispuntbank van de wetgeving