S. 1-1111 Dossierfiche K. 49-1881

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 217 en invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Fred Erdman    Roger Lallemand    Hugo Coveliers    Magdeleine Willame-Boonen    Eddy Boutmans    Pierre Jonckheer   

persvrijheid
strafprocedure
racisme
burgerlijk geding
recht om voor het gerecht te treden
Unia

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-1111/1 1-1111/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/10/1998
1-1111/2 1-1111/2 (PDF) Amendement 14/11/1998
1-1111/3 1-1111/3 (PDF) Amendement 18/11/1998
1-1111/4 1-1111/4 (PDF) Verslag namens de commissie 1/12/1998
1-1111/5 1-1111/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/12/1998
1-1111/6 1-1111/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/12/1998
K. 49-1881/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
14/10/1998   Indiening voorstel Stuk 1-1111/1 1-1111/1 (PDF)
15/10/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
15/10/1998   Verzending naar commissie
13/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1998   Uitgesteld
14/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Coveliers
14/11/1998   Bespreking
14/11/1998   Amendement: Am. 1 Stuk 1-1111/2 1-1111/2 (PDF)
18/11/1998   Amendement: Am. 2 Stuk 1-1111/3 1-1111/3 (PDF)
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
1/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
1/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-1111/5 1-1111/5 (PDF)
1/12/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen
Stuk 1-1111/4 1-1111/4 (PDF)
3/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
9/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-230 Hand. 1-230 (PDF)
9/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-230 Hand. 1-230 (PDF)
10/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-4/o0)
nieuw opschrift
Hand. 1-231 Hand. 1-231 (PDF)
10/12/1998   Aanneming zonder amendering
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
11/12/1998   Overzending aan Kamer Stuk K. 49-1881/1
5/5/1999   Einde behandeling
11/3/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
17/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 1-82/44 1-82/44 (PDF)
18/3/1999   Hervatting termijn
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 9/12/1998, 10/12/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 14/11/1998, 1/12/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 12/12/1998 60 8/3/1999
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 12/12/1998 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 12/12/1998 15 1/4/1999
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 12/12/1998 0 18/3/1999

Kruispuntbank van de wetgeving