S. 1-1001 Dossierfiche K. 49-1573

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, ondertekend te Amsterdam, op 2 oktober 1997
   Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

Raad van de Europese Unie
rechten van het individu
vrije concurrentie
misdaadbestrijding
rechtstreekse toepasselijkheid
Europees Parlement
EU-werkgelegenheidsbeleid
interne markt
Europese sociale politiek
sociale rechten
bestrijding van discriminatie
gelijke behandeling van man en vrouw
uitbreiding van de Europese Unie
institutionele structuur
West-Europese Unie
officiŽle taal
Europees staatsburgerschap
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
asielrecht
Europol
OBSOLETE inspraakprocedure
openbaarheid van het besluitvormingsproces
trojka (EU)
vrij verkeer van personen
Europese verdragen
samenwerking in binnenlandse aangelegenheden
politiŽle samenwerking (EU)
werking van de instelling
GBVB
subsidiariteitsbeginsel
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
Verdrag van Amsterdam
communautaire methode

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-1001/1 1-1001/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 20/5/1998
1-1001/2 1-1001/2 (PDF) Voorstel van resolutie 20/5/1998
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
20/5/1998   Aanleggen dossier Stuk 1-1001/1 1-1001/1 (PDF)
28/5/1998   Inschrijving op agenda plenaire vergadering
3/6/1998   Bespreking (Senaat)
Zonder voorwerp door aanneming van amendement nr. 1 van de heer Nothomb op de resolutie 1-974/1
9/7/1998   Bespreking en aanneming resolutie (Kamer)
(Handelingen nr. 263, p. 9241-9266 + 9281)
9/7/1998   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving