S. 1-1131 Dossierfiche K. 49-354

Herziening van artikel 8 van de Grondwet
Georges Clerfayt  

stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
EU-onderdaan
herziening van de grondwet
buitenlandse staatsburger

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 49-354/1 Herziening van de grondwet 4/1/1996
K. 49-354/2 Amendementen 3/6/1997
K. 49-354/3 Amendement 9/6/1997
K. 49-354/4 Amendementen 11/6/1997
K. 49-354/5 Verslag namens de commissie 20/6/1997
K. 49-354/6 Tekst aangenomen door de commissie 20/6/1997
K. 49-354/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 23/6/1997
K. 49-354/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 26/6/1997
K. 49-354/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 30/6/1997
K. 49-354/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 18/2/1998
K. 49-354/11 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 10/3/1998
K. 49-354/12 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 19/3/1998
K. 49-354/13 Amendement 24/3/1998
K. 49-354/14 Amendement 31/3/1998
K. 49-354/15 Amendementen 29/9/1998
K. 49-354/16 Amendementen 6/10/1998
K. 49-354/17 Aanvullend verslag 20/10/1998
K. 49-354/18 Tekst aangenomen door de commissie 20/10/1998
K. 49-354/19 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 21/10/1998
K. 49-354/20 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 23/10/1998
K. 49-354/21 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 26/10/1998
K. 49-354/22 Amendementen 29/10/1998
K. 49-354/23 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/10/1998
1-1131/1 1-1131/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/10/1998
1-1131/2 1-1131/2 (PDF) Amendementen 30/10/1998
1-1131/3 1-1131/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/1998
1-1131/4 1-1131/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 3/12/1998
1-1131/5 1-1131/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 7/12/1998
1-1131/6 1-1131/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 8/12/1998
1-1131/7 1-1131/7 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/12/1998
1-1131/8 1-1131/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/12/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
4/1/1996   Indiening voorstel Stuk K. 49-354/1
28/10/1998   Bespreking
29/10/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Stuk K. 49-354/23
29/10/1998   Aanneming met amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
30/10/1998   Overzending aan Senaat Stuk 1-1131/1 1-1131/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/10/1998   Verzending naar commissie
30/10/1998   Amendement: Am. 1 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 2 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 3 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 4 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 5 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 6 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 7 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 8 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 9 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 10 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 11 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 12 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 13 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 14 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 15 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 16 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 17 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 18 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 19 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 20 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 21 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 22 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 23 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 24 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 25 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 26 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 27 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 28 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 29 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 30 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 31 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 32 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 33 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 34 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 35 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 36 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 37 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 38 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 39 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 40 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 41 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 42 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 43 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 44 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 45 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 46 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 47 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 48 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 49 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 50 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 51 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 52 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 53 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 54 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 55 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 56 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 57 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 58 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 59 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 60 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 61 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 62 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 63 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 64 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 65 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 66 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 67 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 68 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 69 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 70 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 71 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 72 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 73 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 74 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 75 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 76 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 77 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 78 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 79 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 80 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 81 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 82 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 83 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 84 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 85 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 86 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 87 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 88 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 89 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 90 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 91 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 92 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 93 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 94 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 95 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 96 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 97 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 98 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 99 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 100 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 101 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 102 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 103 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 104 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 105 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 106 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 107 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 108 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 109 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 110 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 111 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 112 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 113 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 114 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 115 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 116 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 117 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 118 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 119 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 120 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 121 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 122 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 123 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 124 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 125 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 126 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
30/10/1998   Amendement: Am. 127 Stuk 1-1131/2 1-1131/2 (PDF)
12/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
12/11/1998   Bespreking
Aanvang en einde van de algemene bespreking
20/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1998   Bespreking
20/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-1/o0)
20/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
27/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/11/1998   Uitgesteld
3/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-1131/4 1-1131/4 (PDF)
3/12/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Stuk 1-1131/3 1-1131/3 (PDF)
3/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
7/12/1998   Amendement: Am. 1 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 5 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 6 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 7 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 73 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 74 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 94 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 95 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 106 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 128 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 129 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 130 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
7/12/1998   Amendement: Am. 131 Stuk 1-1131/5 1-1131/5 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 132 Stuk 1-1131/6 1-1131/6 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 133 Stuk 1-1131/6 1-1131/6 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 134 Stuk 1-1131/6 1-1131/6 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 135 Stuk 1-1131/6 1-1131/6 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 136 Stuk 1-1131/6 1-1131/6 (PDF)
9/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-229 Hand. 1-229 (PDF)
9/12/1998   Amendement: Am. 127 Stuk 1-1131/7 1-1131/7 (PDF)
10/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-15/o3) Hand. 1-231 Hand. 1-231 (PDF)
10/12/1998   Aanneming zonder amendering
10/12/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
11/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
15/12/1998   Bekendmaking (39816-39817)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 28/10/1998, 29/10/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 9/12/1998, 10/12/1998
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 12/11/1998, 20/11/1998, 3/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/12/1998 15/12/1998 , blz 39816-39817

Kruispuntbank van de wetgeving