Lijst van de senatoren (per categorie) - Legislatuur 1995-1999

In de plenaire (of voltallige) vergadering zetelen alle 71 senatoren. Hiervan worden er 40 rechtstreeks verkozen, 21 aangewezen door de gemeenschapsparlementen en 10 gecoöpteerd.
De kinderen van de Koning of, indien er geen zijn, de Belgische nakomelingen van de tot regeren gerechtigde tak van het koninklijk stamhuis zijn van rechtswege senator op de leeftijd van achttien jaar.

Deze lijst betreft alle senatoren die de eed hebben afgelegd (eveneens de senatoren die ophielden zitting te hebben, hetzij tijdelijk - voor hun ambtstermijn in de regering -, hetzij definitief - overlijden of ontslag -).
Lijst van de senatoren (alfabetisch)

Huidige senatoren
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
senator van rechtswege
Z.K.H. Prins Filip van België
H.K.H. Prinses Astrid van België
 
rechtstreeks verkozen senator
Anciaux Bert (Nederlands kiescollege) VU , Nederlands
Bourgeois André (Nederlands kiescollege) CVP , Nederlands
Boutmans Eddy (Nederlands kiescollege) Agalev , Nederlands
Caluwé Ludwig (Nederlands kiescollege) CVP , Nederlands
Ceder Jurgen (Nederlands kiescollege) VL. BLOK , Nederlands
Coveliers Hugo (Nederlands kiescollege) VLD , Nederlands
de Bethune Sabine (Nederlands kiescollege) CVP , Nederlands
Dehaene Jean Luc (Nederlands kiescollege) CVP , Nederlands
D'Hooghe Jacques (Nederlands kiescollege) CVP , Nederlands
Goris Stephan (Nederlands kiescollege) VLD , Nederlands
Leduc Jeannine (Nederlands kiescollege) VLD , Nederlands
Loones Jan (Nederlands kiescollege) VU , Nederlands
Merchiers Nadia (Nederlands kiescollege) SP , Nederlands
Moens Guy (Nederlands kiescollege) SP , Nederlands
Moreels Réginald (Nederlands kiescollege) CVP , Nederlands
Nelis-Van Liedekerke Lisette (Nederlands kiescollege) VLD , Nederlands
Pinoie Eric (Nederlands kiescollege) SP , Nederlands
Raes Roeland (Nederlands kiescollege) VL. BLOK , Nederlands
Sémer Paula (Nederlands kiescollege) SP , Nederlands
Smet Miet (Nederlands kiescollege) CVP , Nederlands
Staes Paul (Nederlands kiescollege) CVP , Nederlands
Swaelen Frank (Nederlands kiescollege) CVP , Nederlands
Thijs Erika (Nederlands kiescollege) CVP , Nederlands
Tobback Louis (Nederlands kiescollege) SP , Nederlands
Van der Wildt Francy (Nederlands kiescollege) SP , Nederlands
Van Goethem Geert (Nederlands kiescollege) SP , Nederlands
Vautmans Valère (Nederlands kiescollege) VLD , Nederlands
Verhofstadt Guy (Nederlands kiescollege) VLD , Nederlands
Verreycken Wim (Nederlands kiescollege) VL. BLOK , Nederlands
Bock Jean (Frans kiescollege) PRL-FDF , Frans
Busquin Philippe (Frans kiescollege) PS , Frans
Cornet d'Elzius Christine (Frans kiescollege) PRL-FDF , Frans
Dardenne Martine (Frans kiescollege) Ecolo , Frans
Delcourt-Pêtre Andrée (Frans kiescollege) PSC , Frans
Deprez Gérard (Frans kiescollege) fractie , Frans
Desmedt Claude (Frans kiescollege) PRL-FDF , Frans
Destexhe Alain (Frans kiescollege) PRL-FDF , Frans
Happart Jean-Marie (Frans kiescollege) PS , Frans
Jonckheer Pierre (Frans kiescollege) Ecolo , Frans
Lallemand Roger (Frans kiescollege) PS , Frans
Mahoux Philippe (Frans kiescollege) PS , Frans
Mayence-Goossens Jacqueline (Frans kiescollege) PRL-FDF , Frans
Milquet Joëlle (Frans kiescollege) PSC , Frans
Nothomb Charles-Ferdinand (Frans kiescollege) PSC , Frans
Onkelinx Laurette (Frans kiescollege) PS , Frans
Urbain Robert (Frans kiescollege) PS , Frans
 
gemeenschapssenator
Delcroix Leo ( Vlaams Parlement ) - CVP , Nederlands
Devolder Jacques ( Vlaams Parlement ) - VLD , Nederlands
Dua Vera ( Vlaams Parlement ) - Agalev , Nederlands
Goovaerts Leo ( Vlaams Parlement ) - VLD , Nederlands
Hostekint Patrick ( Vlaams Parlement ) - SP , Nederlands
Maximus Lydia ( Vlaams Parlement ) - SP , Nederlands
Olivier Marc ( Vlaams Parlement ) - CVP , Nederlands
Vandenbroeke Chris ( Vlaams Parlement ) - VU , Nederlands
Van Hauthem Joris ( Vlaams Parlement ) - VL. BLOK , Nederlands
Van Wallendael Tuur ( Vlaams Parlement ) - SP , Nederlands
Weyts Johan ( Vlaams Parlement ) - CVP , Nederlands
Charlier Philippe ( Parlement van de Franse Gemeenschap ) - PSC , Frans
Daras José ( Parlement van de Franse Gemeenschap ) - Ecolo , Frans
De Decker Armand ( Parlement van de Franse Gemeenschap ) - PRL-FDF , Frans
Foret Michel ( Parlement van de Franse Gemeenschap ) - PRL-FDF , Frans
Hazette Pierre ( Parlement van de Franse Gemeenschap ) - PRL-FDF , Frans
Hotyat Robert ( Parlement van de Franse Gemeenschap ) - PS , Frans
Istasse Jean-François ( Parlement van de Franse Gemeenschap ) - PS , Frans
Monfils Philippe ( Parlement van de Franse Gemeenschap ) - PRL-FDF , Frans
Mouton Henri ( Parlement van de Franse Gemeenschap ) - PS , Frans
Poty Francis ( Parlement van de Franse Gemeenschap ) - PS , Frans
Santkin Jacques ( Parlement van de Franse Gemeenschap ) - PS , Frans
Willame-Boonen Magdeleine ( Parlement van de Franse Gemeenschap ) - PSC , Frans
Chantraine Hubert ( Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ) - PSC
 
gecoöpteerd senator
Buelens Door VL. BLOK , Nederlands
Cantillon Bea CVP , Nederlands
Coene Luc VLD , Nederlands
Erdman Fred SP , Nederlands
Vandenberghe Hugo CVP , Nederlands
Vergote Fons VLD , Nederlands
Bouchat André PSC , Frans
Bribosia-Picard Michèle PSC , Frans
Charlier Guy PS , Frans
Hatry Paul PRL-FDF , Frans
Jeanmoye Dominique PSC , Frans
Lizin Anne-Marie PS , Frans
  Huidige senatoren
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999