Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden

Dossiers in behandeling

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsVoorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden