Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dossiers in behandeling

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsHuidige samenstelling

Voorzitter

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat

Leden

Plaatsvervangers

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer

Leden

Plaatsvervangers

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement

Leden

Lid met raadgevende stem

Plaatsvervangers