Het Bureau

Het Bureau van de Senaat is samengesteld uit:

  1. een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, een tweede ondervoorzitter en twee verkozen bureauleden;
  2. de voorzitters van de fracties die vertegenwoordigd zijn in de vaste commissies; zij zijn gelijkgesteld met de ondervoorzitters.

Het Bureau is het leidinggevend orgaan van de Senaat en heeft een algemene bestuursbevoegdheid.

Meer info

Het College van quaestoren

Het College van quaestoren bestaat uit 3 senatoren die tevens zetelen in het Bureau. Het college staat in voor het materiële bestuur van de Senaat. Het adviseert het Bureau onder meer over de benoeming, het ontslag en de weddeschalen van de personeelsleden, de subsidie voor de fractiesecretariaten, het onderhoud en de beveiliging van het gebouw en de informatisering van de diensten. Het college besteedt dus veel tijd en aandacht aan het financiële bestuur van de Senaat.


Samenstelling - Legislatuur 2007-2010

(Op 7 mei 2010, datum van ontbinding van de zittingsperiode )

voorzitter

eerste ondervoorzitter

tweede ondervoorzitter

derde ondervoorzitter

quaestor

fractievoorzitter

Griffier van de Senaat (Secretaris-generaal)

   
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999