Het Bureau

Het Bureau van de Senaat is samengesteld uit:

  1. een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, een tweede ondervoorzitter en twee verkozen bureauleden;
  2. de voorzitters van de fracties die vertegenwoordigd zijn in de vaste commissies; zij zijn gelijkgesteld met de ondervoorzitters.

Het Bureau is het leidinggevend orgaan van de Senaat en heeft een algemene bestuursbevoegdheid.

Meer info

Het College van quaestoren

Het College van quaestoren bestaat uit 3 senatoren die tevens zetelen in het Bureau. Het college staat in voor het materiŽle bestuur van de Senaat. Het adviseert het Bureau onder meer over de benoeming, het ontslag en de weddeschalen van de personeelsleden, de subsidie voor de fractiesecretariaten, het onderhoud en de beveiliging van het gebouw en de informatisering van de diensten. Het college besteedt dus veel tijd en aandacht aan het financiŽle bestuur van de Senaat.


Samenstelling - Legislatuur 1999-2003

(Op 10 april 2003, datum van ontbinding van de zittingsperiode )

voorzitter

eerste ondervoorzitter

tweede ondervoorzitter

derde ondervoorzitter

quaestor

fractievoorzitter

Griffier van de Senaat (Secretaris-generaal)

   
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999