Het Bureau

Het Bureau van de Senaat is samengesteld uit de Voorzitter, de drie ondervoorzitters, de voorzitters van de fracties die in de vaste commissies zetelen en de quaestoren. Allen worden zij verkozen door de leden van de Senaat bij het begin van de legislatuur en bij de aanvang van het parlementaire jaar. Het Bureau vergadert in principe wekelijks om de werkzaamheden van de Senaat te regelen. In het Bureau worden afspraken gemaakt over de agenda van de plenaire en de commissievergaderingen, de sprekerslijst en de toegemeten spreektijd. Een lid van de Federale regering wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de besprekingen over de agenda. Het Bureau benoemt en ontslaat op voorstel van het College van quaestoren het personeel van de Senaat.

Het College van quaestoren

Het College van quaestoren bestaat uit 3 senatoren die tevens zetelen in het Bureau. Het college staat in voor het materiŽle bestuur van de Senaat. Het adviseert het Bureau onder meer over de benoeming, het ontslag en de weddeschalen van de personeelsleden, de subsidie voor de fractiesecretariaten, het onderhoud en de beveiliging van het gebouw en de informatisering van de diensten. Het college besteedt dus veel tijd en aandacht aan het financiŽle bestuur van de Senaat.


Samenstelling - Legislatuur 1999-2003

(Op 10/4/2003 , datum van ontbinding van de zittingsperiode )

voorzitter

eerste ondervoorzitter

tweede ondervoorzitter

derde ondervoorzitter

quaestor

fractievoorzitter

Griffier van de Senaat (Secretaris-generaal)

   
Legislatuur 2010-...
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999