Vraag om uitleg nr. 5-4834

5-4834 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  het inzetten van drones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9045