Vraag om uitleg nr. 5-4719

5-4719 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de cybercriminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9902
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11254