Vraag om uitleg nr. 5-4718

5-4718 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de cybercriminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9903